Her finner du oversikt over alle våre Jack Russell Terrier kull.

Vi ønsker å ivareta rasens opprinnelse som revejeger, og selger gjerne til deg som ønsker å bruke den i jakt. I tillegg vektlegger vi et gemytt og eksteriør som er innenfor standarden, og det er en selvfølge at vi etterstreber å bevare den sterke helsa som er på JRT. Vi foretrekker å bruke tid på aktivisering og trening av hund fremfor behandling av sykdom, og således er JRT en rase som absolutt passer til det ønsket. De er friske og sterke - og slik ønsker vi å bevare dem for fremtiden også.

Våre linjer baserer seg i hovedsak på de australske linjene, og det er nettopp her vi finner det gemyttet og aktivitetsnivået som vi trives med.

Alle våre avlshunder er kneleddsundersøkt og øyelyst, og de er svært gode familiehunder. Flere av dem har gjennomført en MH (Mentalbeskrivelse Hund) og vi prøver å vise dem på utstilling slik at de minimum har oppnådd rasegruppens anbefalninger vedrørende avl. Det betyr 2 x Exc fra utstilling.

Våre valper er selvsagt registrert i NKK, ID-merket, forsikret, fått vaksine samt markur ved levering.

På kullsidene vil du finne alle de positive og negative ting vi vet om på våre linjer.